interactive multimedia
Работа с файлове - Windows XP
Този мултимедиен интерактивен курс от вида „Виртуален учител” съдържа:
* детайлни "стъпка по стъпка" обяснения и ръководства (звукови и текстови);
* демонстрации на възможностите на програмата (под формата на анимации);
* упрaжнения
- прилагате показаното под ръководството на Вашия „Виртуален учител”;
- прилагате придобитите умения в реалната среда на Windows XP;
* тестове за проверка на усвоените знания;
* речник на българските и английските компютърни термини;
* бележник за водене на записки и бележки по преминатия материал.
Компютърна текстообработка с Microsoft WORD
Този мултимедиен интерактивен курс от вида „Виртуален учител” съдържа:
* детайлни "стъпка по стъпка" обяснения и ръководства (звукови и текстови);
* демонстрации на възможностите на програмата (под формата на анимации);
* упрaжнения
- прилагате показаното под ръководството на Вашия „Виртуален учител”;
- прилагате придобитите умения в реалната среда на MS WORD;
* тестове за проверка на усвоените знания;
* речник на българските и английските компютърни термини;
* бележник за водене на записки и бележки по преминатия материал.
Работа с таблици в Microsoft EXCEL
Този мултимедиен интерактивен курс от вида „Виртуален учител” съдържа:
* детайлни "стъпка по стъпка" обяснения и ръководства (звукови и текстови);
* демонстрации на възможностите на програмата (под формата на анимации);
* упрaжнения
- прилагате показаното под ръководството на Вашия „Виртуален учител”;
- прилагате придобитите умения в реалната среда на MS EXCEL;
* тестове за проверка на усвоените знания;
* речник на българските и английските компютърни термини;
* бележник за водене на записки и бележки по преминатия материал.
Очаквайте още от поредицата:
* Първи стъпки с компютрите
* Интернет
* MS PowerPoint
* MS Access

[ www.edimit.com ] [ flash ] [ order ]