» едимит оод

е бългрска частна фирма създадена през 1991г. Фирмата е утвърден производител и издател на интерактивни продукти за обучение по английски език и компютърни умения, някои от които се разпространяват с успех и в други страни.

» едимит е сред пионерите

в създаването на интерактивни обучителни програми.

» някои от значителните постижения са:

» стратегията на едимит

е изградена върху увереността, че в 21 век компютрите вече са част от живота на всички хора и могат да бъдат използвани много успешно в обучението и образованието. Качественото обучение може да се постигне само с качествени обучителни прдукти разработени на основата на модерните обучителни методи, дидактически и педагогически технологии. Нашите продукти са разработени на високо професионално ниво и това се доказва от успешните учебни резултати на всеки потребител.

» С интерактивния самоучител "English for Everyone"

всеки начинаещ може да достигне до ниво на владеене на английски език В1 по европейската езикова рамка, което означава свободно владеене на езика.

» С курса "Classic Business English"

всеки може да усъвършенства английския си до степен да го ползва в работна среда и за комуникация с бизнес партньори.

» Продуктът "English with TRAINY"

е отлично приет от децата и със своята лекота и привлекателност засилва мотивацията им за учене на език.